Ακτή Μπανάνα

Η Ακτή Μπανάνα βρίσκεται μετά τη Βουρβουρού στο δρόμο προς Σάρτη. Θα τη συνατήσετε περίπου στα 4 χιλιόμετρα μετά τον κόμβο της Βουρβουρούς.